Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Σύνθεση Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL LEASING M.A.E.

  • Ελένη Βρεττού, Πρόεδρος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος),
  • Κωνσταντίνος Πασχάλης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος),
  • Ανδρέας Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος),
  • Γεώργιος Κορμάς, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος),
  • Εμμανουήλ Μπαρδής, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος),
  • Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος),
  • Ευστράτιος Ανδριάνης, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος),
  • Αντώνιος Κατραούρας, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος),
  • Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος, Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος).