Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Σε ποιους απευθύνεται

Το leasing απευθύνεται σε κάθε μορφής εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις, κοινωνίες) και  ελεύθερους επαγγελματίες.

Κατ' εξαίρεση, το sale & lease back ακινήτων δεν επιτρέπεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.