Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Εξοπλισμός προς πώληση

(1) ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ ROLAND RECORD

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κωδικός αναφοράς:: E-180

(1) ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ ROLAND RECORD ΤΥΠΟΥ 4X RVK

ΕΤΟΥΣ: ΠΡΙΝ ΤΟ 2004

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Νίκο Τσουράκη στο τηλέφωνο 210-7760850.

«Επιστροφή