Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Εξοπλισμός προς πώληση

(1) ΜΗΧΑΝΗ PF 20/31 OPTIMAT BRANDT

Μηχανήματα διάφορα

Κωδικός αναφοράς:: E-209

(1) ΜΗΧΑΝΗ PF 20/31 OPTIMAT BRANDT

ΕΤΟΥΣ: 2003

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Νίκο Τσουράκη στο τηλέφωνο 210-7760850.

«Επιστροφή