Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Εξοπλισμός προς πώληση

(1) ΦΟΡΗΤΗ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ MOD SI-15 KOWA, (1) ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΟ RETIONOMAX k-plus RIGHTON M700 Studio MEDMONT, (1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ PACLINE ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Ιατρικά Μηχανήματα

Κωδικός αναφοράς:: E-250

(1) ΦΟΡΗΤΗ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ MOD SI-15 KOWA, (1) ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΟ RETIONOMAX k-plus RIGHTON M700 Studio MEDMONT, (1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ PACKLINE ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΕΤΟΥΣ: 2005

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Νίκο Τσουράκη στο τηλέφωνο 210-7760850.

«Επιστροφή