Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Εξοπλισμός προς πώληση

(1) ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ BRANDT ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ KD 69/2 CF

Μηχανήματα Κοπής - Συγκόλλησης - Επεξεργασίας

Κωδικός αναφοράς:: E-251

(1) ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ BRANDT ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ KD 69/2 CF

ΕΤΟΥΣ: 2003

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Νίκο Τσουράκη στο τηλέφωνο 210-7760850.

«Επιστροφή