Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Εξοπλισμός προς πώληση

(1) ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ STRIEBIG ΤΥΠΟΥ 6224 CONTROL

Μηχανήματα Κοπής - Συγκόλλησης - Επεξεργασίας

Κωδικός αναφοράς:: E-252

(1) ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ STRIEBIG ΤΥΠΟΥ 6224 CONTROL

ΕΤΟΥΣ: 2004

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Νίκο Τσουράκη στο τηλέφωνο 210-7760850.

«Επιστροφή