Οχήματα προς πώληση

 

(1) ΡΥΜΟΥΛΚΑ KRONE ΤΥΠΟΥ SDP27

Φορτηγά - Μέρη Φορτηγών

Κωδικός αναφοράς: O-270

(1) ΡΥΜΟΥΛΚΑ KRONE ΤΥΠΟΥ SDP27

Λεπτομέρειες

(1) ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ CONTAR ΜΕ ΜΗΧ. ΨΥΞΗΣ THERMOKING

Φορτηγά - Μέρη Φορτηγών

Κωδικός αναφοράς: O-269

(1) ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ CONTAR ΜΕ ΜΗΧ. ΨΥΞΗΣ THERMOKING

Λεπτομέρειες

(1) ΘΑΛΑΜΟΣ LAMBERET

Φορτηγά - Μέρη Φορτηγών

Κωδικός αναφοράς: O-268

(1) ΘΑΛΑΜΟΣ LAMBERET

Λεπτομέρειες

(1) ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΟΧΗΜΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ KOGEL

Φορτηγά - Μέρη Φορτηγών

Κωδικός αναφοράς: O-267

(1) ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΟΧΗΜΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ KOGEL

Λεπτομέρειες

(1) ΝΤΑΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΚΡΑΠ ΤΥΠΟΥ 3ST33A

Φορτηγά - Μέρη Φορτηγών

Κωδικός αναφοράς: O-266

(1) ΝΤΑΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΚΡΑΠ ΤΥΠΟΥ 3ST33A

Λεπτομέρειες

(1) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ KRONE ΤΥΠΟΥ SDP27

Φορτηγά - Μέρη Φορτηγών

Κωδικός αναφοράς: O-263

(1) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ KRONE ΤΥΠΟΥ SDP27

Λεπτομέρειες

(1) ΚΑΡΟΤΣΑ ΜΑΡΚΑΣ KOEGEL ΤΥΠΟΥ SN24

Φορτηγά - Μέρη Φορτηγών

Κωδικός αναφοράς: O-245

(1) ΚΑΡΟΤΣΑ ΜΑΡΚΑΣ KOEGEL ΤΥΠΟΥ SN24

Λεπτομέρειες

(1) ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ MAN ΤΥΠΟΥ 19422

Φορτηγά - Μέρη Φορτηγών

Κωδικός αναφοράς: O-244

(1) ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ MAN ΤΥΠΟΥ 19422

Λεπτομέρειες

(1) ΘΑΛΑΜΟΣ LAMBERET ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ SL400

Φορτηγά - Μέρη Φορτηγών

Κωδικός αναφοράς: O-241

(1) ΘΑΛΑΜΟΣ LAMBERET ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ SL400

Λεπτομέρειες

(1) ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ SCANIA ΤΥΠΟΥ R144LA

Φορτηγά - Μέρη Φορτηγών

Κωδικός αναφοράς: O-240

(1) ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ SCANIA ΤΥΠΟΥ R144LA

Λεπτομέρειες

Σελίδες 123

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Νίκο Τσουράκη στο τηλέφωνο 210-7760850.