Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Leasing σε Μεταφορικά Μέσα

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL LEASING M.A.E.  αγοράζει το μεταφορικό μέσο (επιβατικά ΙΧ, φορτηγά ΔΜΧ, λεωφορεία) από τον προμηθευτή και τον εκμισθώνει στον πελάτη (μισθωτή) για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο με δικαίωμα εξαγοράς του μισθωτή στο τέλος της μίσθωσης

Leasing Μεταφορικών μέσων σε:

 • Αυτοκινητιστές
 • Μεταφορικές εταιρίες
 • Εταιρίες αποθήκευσης-logistic
 • Τουριστικά πρακτορεία

Κερδίζω

 • Ανανέωση και επέκταση στόλου οχημάτων
 • Σταδιακή αποπληρωμή των μισθωμάτων, ανάλογη της παραγωγικής λειτουργίας του εξοπλισμού
 • Άμεση εξεύρεση ρευστότητας χωρίς την χρησιμοποίηση των ιδίων κεφαλαίων
 • Χρηματοδότηση και του ΦΠΑ,
 • Επιμερισμός του ΦΠΑ στη διάρκεια των μισθωμάτων
 • Τα μισθώματα εκπίπτουν 100% από τα ακαθάριστα έσοδα του μισθωτή
 • Ευελιξία του προγράμματος αποπληρωμής βάσει των ταμειακών σας αναγκών