Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Direct Leasing Ακινήτων

Απόκτηση ακινήτου μέσω της μίσθωσης για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (min 10 έτη) με δικαίωμα του μισθωτή για εξαγορά του είτε κατά την λήξη είτε μετά τα 3 έτη.

Χρηματοδότηση επαγγελματικών ακίνητων:

 • Αστικά ακίνητα (Εμπορικά καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, ιατρεία, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, χώροι εστίασης, parking)
 • Ξενοδοχειακά συγκροτήματα
 • Βιομηχανικά ακίνητα

Κερδίζω:

 • Υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης της εμπορικής αξίας του ακινήτου
 • Ιδιοκτησία επαγγελματικής στέγης χωρίς τους κινδύνους που ενέχει η ενοικίαση ακινήτου(αναπροσαρμογή ενοικίου, ιδιοχρησία κτλ)
 • Δραστηριοποίηση στο Real Estate με σκοπό την εκμετάλλευση – μίσθωση ακινήτων
 • Φορολογική έκπτωση του μισθώματος στο ποσοστό που αναλογεί στο κτίσμα (αντικειμενικός προσδιορισμός)
 • Σημαντική μείωση καταβαλλόμενου φόρου εισοδήματος
 • Δυνατότητα επιτάχυνσης αποσβέσεων
 • Δυνατότητα χρηματοδότησης των εξόδων μεταβίβασης
 • Ευελιξία του προγράμματος αποπληρωμής βάσει των ταμειακών σας αναγκών

Δείτε επίσης Sale and Lease Back Ακινήτων