Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Leasing σε Ιατρικά μηχανήματα

Leasing ιατρικού εξοπλισμού σε:

 • Ιατρούς κάθε ειδικότητας
 • Οδοντίατρους
 • Ιατρικά διαγνωστικά κέντρα ή κλινικές
 • Φαρμακοποιούς
 • Νέους ιατρούς-φαρμακοποιούς που ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους δραστηριότητα

Κερδίζω

 • Σταδιακή αποπληρωμή των μισθωμάτων, ανάλογη της παραγωγικής λειτουργίας του εξοπλισμού
 • Άμεση εξεύρεση ρευστότητας χωρίς την χρησιμοποίηση των ιδίων κεφαλαίων
 • Χρηματοδότηση και του ΦΠΑ,
 • Επιμερισμός του ΦΠΑ στη διάρκεια των μισθωμάτων
 • Τα μισθώματα εκπίπτουν 100% από τα ακαθάριστα έσοδα του μισθωτή
 • Ευελιξία του προγράμματος αποπληρωμής βάσει των ταμειακών σας αναγκών