Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Leasing σε Αεροσκάφη

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL LEASING M.A.E.  αγοράζει το αεροσκάφος (jet, ελικόπτερα κ.α) από τον προμηθευτή και τον εκμισθώνει στον πελάτη (μισθωτή) για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (min 5 έτη) με δικαίωμα εξαγοράς του μισθωτή στο τέλος της μίσθωσης

Leasing Αεροσκαφών σε:

  • Αεροπορικές Εταιρίες  
  • Μεταφορικές εταιρίες
  • Εταιρίες αποθήκευσης-logistic
  • Εμπορικές εταιρίες

Κερδίζω

  • Χρηματοδότηση μέχρι και 100% πλέον εξόδων εισαγωγής
  • Ανανέωση και επέκταση στόλου
  • Δυνατότητα απαλλαγής των μισθωμάτων από ΦΠΑ
  • Έκπτωση μισθώματος από τα ακαθάριστα έσοδα του μισθωτή
  • Άμεση εξεύρεση ρευστότητας χωρίς την χρησιμοποίηση των ιδίων κεφαλαίων
  • Ευελιξία του προγράμματος αποπληρωμής βάσει των ταμειακών σας αναγκών