Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Leasing σε Μηχανήματα έργου

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL LEASING M.A.E.  αγοράζει τον εξοπλισμό (εκσκαφείς, μπετονιέρες, γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα κ.α) από τον προμηθευτή και τον εκμισθώνει στον πελάτη (μισθωτή) για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο με δικαίωμα εξαγοράς του μισθωτή στο τέλος της μίσθωσης

Leasing Μηχανημάτων έργου σε:

 • Εργολάβους οικοδομών
 • Κατασκευαστικές εταιρίες
 • Μεταφορικές εταιρίες
 • Εταιρίες αποθήκευσης-logistics

Κερδίζω

 • Ανανέωση πάγιου εξοπλισμού της εταιρίας
 • Σταδιακή αποπληρωμή των μισθωμάτων, ανάλογη της παραγωγικής λειτουργίας του εξοπλισμού
 • Άμεση εξεύρεση ρευστότητας χωρίς την χρησιμοποίηση των ιδίων κεφαλαίων
 • Χρηματοδότηση και του ΦΠΑ,
 • Επιμερισμός του ΦΠΑ στη διάρκεια των μισθωμάτων
 • Τα μισθώματα εκπίπτουν 100% από τα ακαθάριστα έσοδα του μισθωτή
 • Ευελιξία του προγράμματος αποπληρωμής βάσει των ταμειακών σας αναγκών