Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Οι άνθρωποί μας

Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL LEASING M.A.E. ανέρχεται σε 21 άτομα με μέσο όρο ηλικίας τα 42 έτη.