Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

6 λόγοι για να αποφύγετε το Leasing

Αναδημοσίευση άρθρου

Η χρηματοδοτική μίσθωση, θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα με τον νόμο 1665/86 τον Δεκέμβριο του 1986. Αν μετά από 22 χρόνια ανήκετε σε αυτούς που μέχρι σήμερα δεν γνώρισαν το Leasing, αυτό θα οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω έξι λόγους:

1. Είστε ιδιώτης.

Πράγματι, είναι ένας βασικός λόγος που σας κρατά σε απόσταση από το leasing, και δεν σας επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε τα πλεονεκτήματα του leasing, αφού σύμφωνα με το ισχύον νόμο1665/86 μέχρι σήμερα δικαίωμα για leasing δεν έχουν οι ιδιώτες αλλά μόνο οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες,.

Ωστόσο «ιδιώτες» που λειτουργούν ως επαγγελματίες υπάρχουν, όπως γιατροί, δικηγόροι, εργολάβοι κ.α. που πιθανόν να ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μηχανήματα, εξοπλισμό ή /και επαγγελματική στέγη.

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL LEASING M.A.E. είναι κοντά σε όλους εσάς που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για το leasing και τα πλεονεκτήματα του, καθώς και να σας βοηθήσει να βρείτε την πλέον αποτελεσματική λύση, βασιζόμενη στις δικές σας ανάγκες.

2. Δεν σας ενδιάφερε μέχρι σήμερα, ούτε τώρα σας ενδιαφέρει, η ανανέωση του επαγγελματικού σας εξοπλισμού ή απόκτηση της επαγγελματικής στέγης.

Αν μέχρι σήμερα δεν παρουσιάστηκε η ανάγκη ανανέωσης του παραγωγικού σας εξοπλισμού ή απόκτησης επαγγελματικής στέγης, μπορεί να το χρειαστείτε στο μέλλον, δεδομένου του αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που επιβάλει τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών σας μέσων και την ανάγκη απόκτησης επαγγελματικής στέγης.

Όταν λοιπόν χρειαστεί να εξοπλίσετε την επιχείρηση σας με εκσυγχρονισμένα πάγια ή να επεκταθείτε σε νέες εγκαταστάσεις, τότε το προϊόν του leasing και το εξειδικευμένο προσωπικό της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL LEASING M.A.E. θα σας προσφέρεις τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

3. Το Leasing είναι ακριβό.

Πολλές φορές καταλήγετε σε αυτό το συμπέρασμα χωρίς να μιλήσετε με τον λογιστή σας, ή με κάποια εταιρία leasing, ή με κάποιον από τους επιχειρηματίες που χρηματοδοτήθηκαν μέσω leasing. Εκείνοι θα σας ενημέρωναν ότι τα μισθώματα του leasing εκπίπτουν εξ ολοκλήρου από τα έσοδα σας, και αυτό το γεγονός κάνει το leasing ιδιαίτερα ελκυστικό, κυρίως όταν αφορά κερδοφόρες επιχειρήσεις. Μπορείτε επίσης να χρηματοδοτηθείτε με πρόσθετο κεφάλαιο κίνησης με χαμηλό κόστος με την μέθοδο του Sale and Lease Back Ακινήτων.

Εμείς σας γνωστοποιούμε ότι η αποπληρωμή των μισθωμάτων μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ταμειακές ανάγκες της επιχείρησης σας, και παράλληλα να μεγιστοποιούνται τα φορολογικά ωφελήματα του leasing, ενώ δίνεται η δυνατότητα στο τέλος της μίσθωσης να αποκτήσετε ανέξοδα την κυριότητα του αντικειμένου της μίσθωσης.

Για όσους επιμένουν να υποστηρίζουν ότι το leasing είναι ακριβό, θα πρέπει να συνυπολογίσουν ότι οι συμβάσεις leasing συνήθως απαλλάσσονται από τις δεδομένες επιβαρύνσεις των δανειακών συμβάσεων ενώ δεν απαιτούνται συνήθως η ιδία συμμετοχή του πελάτη και πρόσθετες εμπράγματες εξασφαλίσεις.

4. Επιθυμείτε να είστε ιδιοκτήτης των παραγωγικών μέσων

Αν αυτός είναι ο λόγος που σας κράτησε μακριά από το leasing, τότε το λάθος είναι δικό μας, που δεν φροντίσαμε να σας ενημερώσουμε σωστά.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι καθ’όλη την διάρκειας της συμφωνίας σας με την εταιρία leasing, διατηρείτε την οικονομική κυριότητα του κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού που έχετε μισθώσει, κερδίζετε από την χρήση του και έχετε κάθε λόγο να τον φροντίζετε και να το ασφαλίζετε, ώστε να βρίσκεται πάντα σε καλή κατάσταση. Λειτουργείτε κυριολεκτικά σαν να είναι δικός σας  Στο τέλος της μίσθωσης αποφασίζετε για την τύχη του εξοπλισμού σας, αν επιθυμείτε να τον αγοράσετε ή όχι.

5. Δεν θέλετε να συναλλάσσεσθε με έναν μεγάλο, σοβαρό και ευέλικτο πιστωτικό ίδρυμα

Σίγουρα ένας καλός λόγος για να μην χρηματοδοτηθείτε μέσω leasing, είναι το γεγονός ότι όλες οι εταιρίες leasing αποτελούν μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία όμως καταφέρνουν να ανταποκρίνονται  άμεσα στα αιτήματα των πελατών τους και να διατηρούν την ευελιξία τους στη λήψη αποφάσεων. Βασικό πλεονέκτημα των εταιριών είναι ότι στελεχώνονται από έμπειρα στελέχη και προσωπικό, με εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου που έχουν την δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις σας άμεσα.

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL LEASING M.A.E., με την εμπειρία των στελεχών της, καθώς και με τα νέα της στελέχη με πολυετή επίσης πείρα, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των πελατών της και στο επιχειρηματικό άνοιγμα κάθε ενδιαφερόμενου, που αντιλαμβάνεται το leasing ως μία ελκυστική πηγή χρηματοδότησης.

6. Δεν χρειάζεστε την συνεργασία μία τράπεζας

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό των ελληνικών εταιριών leasing είναι ότι οι περισσότερες εταιρίες leasing ανήκουν σε μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα, γεγονός που τους εξασφαλίζει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για λειτουργία ενός πιστωτικού ιδρύματος.

Όταν συναλλάσσεσθε λοιπόν με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL LEASING M.A.E., μία ολόκληρη τράπεζα βρίσκεται στην διάθεση σας, για καταθέσεις, κίνηση κεφαλαίων, συνάλλαγμα, και γενικά κάθε τραπεζικό προϊόν. Η  ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL LEASING M.A.E. ανήκει στον όμιλο της ΛΑΪΚΗΣ, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και ταυτόχρονα δίνει πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις εταιρίες του ομίλου.

ΕΑΝ λοιπόν, δεν ισχύει κανέναν από τους παραπάνω λόγους , αλλά αντιθέτως :

Είστε επιχείρηση ή επαγγελματίας που ενδιαφέρεται για την απόκτηση παραγωγικού εξοπλισμού ή επαγγελματικής στέγης.

Επιθυμείτε η πληρωμή της αξίας του παγίου να γίνεται τμηματικά μέσω μισθωμάτων που εκπίπτουν φορολογικά και κάνουν φθηνή την χρηματοδότηση σας.

Έχετε αποδοτικούς τρόπους για να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας κεφάλαια

Σας ενδιαφέρει η συνεργασία με ένα σοβαρό και ευέλικτο πιστωτικό ίδρυμα που ανήκει σε ένα τραπεζικό όμιλο με πλήρη σειρά χρηματοοικονομικών προϊόντων.

ΤΟΤΕ
Δεν έχετε λόγο να αποφύγετε το leasing. Ακόμη και αν δεν είστε πια πρωτοπόροι, τα οφέλη εξακολουθούν να είναι σημαντικά για την επιχείρηση σας.

Ο κ. Κ. Σπυρίδωνος είναι σύμβουλος επιχειρήσεων στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL LEASING M.A.E..

Προσαρμογή άρθρου του κ Κων/νου Σπυρίδωνος με τίτλο «Έξι λόγοι για να αποφύγετε το Leasing” που δημοσιεύτηκε στο ειδικό ένθετο «ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΧΡΗΜΑ» της εφημερίδος «ΚΕΡΔΟΣ» στις 30/10/93.