Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Ίδρυση

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρώην CPB LEASING AE) συστάθηκε τον Ιούνιο 2007 προερχόμενη από την συγχώνευση της Egnatia Leasing AE και Λαϊκή Leasing AE.

Είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, 100% θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς.