Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Τι με συμφέρει...

Μετρητά; Δάνειο; ή Leasing;

Ποια μορφή χρηματοδότησης σας ταιριάζει
ΜΠΟΡΩ... LEASING ΔΑΝΕΙΟ ΜΕΤΡΗΤΑ
Να αποκτήσω καινούριο εξοπλισμό/ακίνητο χωρίς σημαντική προκαταβολή μετρητών; ΝΑΙ ΟΧΙ
Συνήθως ζητείται συμμετοχή
ΟΧΙ
Να ΜΗΝ έχω επιπρόσθετα καλύμματα; ΝΑΙ ΟΧΙ
Συνήθως ζητείται εμπράγματη εξασφάλιση
ΝΑΙ
Να προσαρμόσω τις δόσεις μου σύμφωνα με τις ταμειακές μου ροές; ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Να ξεκινήσω να πληρώνω τις δόσεις μου με την έναρξη της  παραγωγικής λειτουργίας του εξοπλισμού; ΝΑΙ ΟΧΙ
Η πρώτη δόση απαιτείται άμεσα
ΟΧΙ
Να μην επιβαρύνω  τα όρια του τραπεζικού δανεισμού μου; ΝΑΙ ΟΧΙ Ν/Α
Να έχω έκπτωση φόρου σε όλο/ή στο μεγαλύτερο ποσοστό της δόσης ΝΑΙ OXI ΟΧΙ