Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Λειτουργική Μίσθωση

Λειτουργική (ή διαφορετικά χρονομίσθωση - operating leasing) είναι η παραχώρηση της χρήσης εξοπλισμού και η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται με την λειτουργία του εξοπλισμού για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι καταβολής μισθωμάτων, με δικαίωμα εξαγοράς/αντικατάστασης ή όχι στην λήξη της μίσθωσης.

Πέραν της 100% φορολογικής εκπεσιμότητας των καταβληθέντων μισθωμάτων, το ΦΠΑ του εκάστοτε μισθώματος δεν συμψηφίζεται, αλλά εξοδοποιείται.

Απευθύνεται σε:

  • Εταιρίες κάθε νομικής μορφής
  • Ελεύθερους επαγγελματίες
  • Φυσικά πρόσωπα

Λειτουργική μίσθωση σε:

  • Σε ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα (συντήρηση, αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης, ασφάλεια κ.α.)