Μέγεθος Γραμμάτων: Μικρότερα Μεγαλύτερα
Εκτυπώστε το Εκτυπώστε το

Τι κερδίζω

  • Τα μισθώματα για εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, μηχανήματα έργου, ιατρικά μηχανήματα κ.α. εκπίπτουν 100% από τα ακαθάριστα έσοδα του μισθωτή. Στα μισθώματα ακινήτων εκπίπτει το ποσοστό των μισθωμάτων που αναλογεί στο κτίριο (αντικειμενικός προσδιορισμός). Σε ότι αφορά τα μισθώματα για Ι.Χ. αυτοκίνητα εκπίπτει έως 1.600cc το 70% ενώ για κυβισμό >1.600cc το 35%.
  • Τα μισθώματα εκπίπτουν φορολογικά μέσω επιτάχυνσης των αποσβέσεων. Για παράδειγμα, σε τριετείς συμβάσεις εξοπλισμού, δεδομένου ότι συνήθως ο συντελεστής απόσβεσης παγίων είναι 20% -> 5 χρόνια. Ταχύτερη αντικατάσταση εξοπλισμού.
  • Χρηματοδότηση της επένδυσης έως και 100%  ,
  • Χρηματοδότηση του ΦΠΑ, με τμηματική καταβολή του
  • Ευελιξία του προγράμματος αποπληρωμής, βάσει των ταμειακών αναγκών του πελάτη,
  • Ο πελάτης διατηρεί τα κίνητρα των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων και προγραμμάτων της Ε.Ε.
  • Η χρηματοδότηση του leasing δεν απεικονίζεται στον ισολογισμό με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (off-balance sheet χρηματοδότηση)

Δείτε: